Jäsenelle

JÄSENEDUT VUONNA 2019

 

Liiton tarjoamien etujen lisäksi yhdistyksemme päättää paikallisista jäseneduista. Liiton myöntämistä jäseneduista löydät tietoja Jyty-lehdestä sekä osoitteesta www.jytyliitto.fi

Jäsenten liikuntaharrastuksia, hyvinvointipalveluissa käyntejä sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistumisia tuetaan yhteensä laskien enintään 60,00 €/jäsen/vuosi. Mikäli jäseneksi liittyminen on tapahtunut 1.7.-31.12. aikana, myönnetään liittymisvuonna virkistysetuna 30,00 €.

Jäsenetu maksetaan jäsenelle kun hän on toimittanut maksutositteet ja samalla ilmoittanut pankkiyhteystietonsa rahastonhoitajalle. Maksutositteisiin tulee merkitä että kyseessä on jäsenetu 2019. Maksutositteet on toimitettava rahastonhoitaja Merja Parantaiselle 30.11.2019 mennessä os, Tippatehtaankatu 33, 44200 Suolahti tai Äänekosken kaupungin sisäisessä postissa Suolahden yhtenäiskoululle. Helpottaaksesi seurantaa ja rahastonhoitajan työtä haethan korvauksia samalla kertaa useammasta jäsenedusta. Mikäli mahdollista, kerää maksukuitteja maksimikorvausmäärään asti, jonka jälkeen toimita rahastonhoitajalle maksettavaksi.

Tuetaan jäsenen osallistumista Jytyliiton ja oman tai muiden jytyläisten paikallisyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, joita yhdistys ei tue erikseen (tuki 50,00 €/vuosi).

Tuetaan jäsenen osallistumista Jytyliiton ja TSJ:n järjestämään koulutukseen (tuki 70,00 €/vuosi).

HUOM! Jäsenetumme koskevat vain työikäisiä jäseniä, ei eläkeläisiä.

***********************************************************************************************************************

Tiedote jäsenille jäsenmaksuista

 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua (1,32 % v. 2019) palkasta.

Jäsenmaksu peritään palkasta, mikäli olet antanut siihen valtakirjan.Tarkkaile, että jäsenmaksu peritään palkastasi.

Itse jäsenmaksunsa maksavien tulee huolehtia siitä, että jäsenmaksu on suoritettu ajallaan kuukausittain tai neljännesvuosittain Jytyliiton tilille seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Euromääräinen jäsenmaksu (5,00 €/kk v.2019) peritään, kun olet ilman varsinaista palkkaa vähintään 30 päivän ajan (kirjallinen anomus yhdistyksen hallitukselle)

- virkavapaalla/työlomalla

- äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla (palkaton aika)

- hoitovapaalla

- palkattomalla sairauslomalla

- opintovapaalla

- asevelvollisuutta suorittamassa

- Kelan päivärahalla.

Euromääräinen jäsenmaksu on suoritettava myös vähintään neljännesvuosittain seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Opiskelijajäsenmaksu  on 3,00 €/kk (työssä ollessa 1,32% palkasta).

Työttömyyskassan etuutta saavilta jäseniltä työttömyyskassa perii liittojäsenmaksun (ansiopäiväraha, koulutustuki, vuorotteluvapaakorvaus, koulutuspäiväraha). Yhdistykselle ei tältä ajalta maksua peritä.

Eläkeläisten kannatusjäsenmaksu on 36,00 euroa vuodessa.

Mikäli jäsenmaksuja on rästissä yli neljän kuukauden ajalta yhdistyksen hallitus voi, jäsentä kuultuaan, katsoa tämän menettäneen jäsenetunsa ja eronneen yhdistyksestä.

Ota yhteys jäsenasiainhoitaja Anna Paanaseen, anna.paananen@aanekoski.fi, jos nimesi, osoitteesi, työnantajasi tai toimipaikkasi muuttuu, jäät työttömäksi tai eläkkeelle. Näin tietosi päivittyy yhdistykselle. Muutokset voit tehdä myös Jässärin kautta.

Liitto ilmoittaa jäsentensä maksamat ay-jäsenmaksut verottajalle. Tarkista veroehdotuksesta/verolipusta, että jäsenmaksusi ovat oikein. Mikäli niissä on huomautettavaa, ota yhteys Jytyn jäsenmaksujenhoitajaan.

Muutoksista ilmoittaminen ja jäsenmaksuista huolehtinen kuuluu sinulle, kukaan muu ei tee sitä puolestasi.

Hallitus

******************************************************************************************************************

Ääneseudun Jytyn vuosikokouskutsut lähetetään jäsenelle ainoastaan sähköpostina.Ilmoitathan Anna Paanaselle (anna.paananen@aanekoski.fi), mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu tai jos et ole vielä ilmoittanut sitä. Kokouksista ilmoitetaan myös yhdistyksen nettisivuilla.